۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

تفهیم اتهام

سایت کلمه نوشته است :

مسئول دفتر مهندس موسوی پس از دوهفته بازداشت اتهامش را نمی داند.

http://www.kaleme.org/1388/10/21/klm-7948

برایش نوشتم :

من پس از 8 ماه بازداشت، در زمان نخست وزیری آقای موسوی، اتهامم را نفهمیدم. معلوم می شود نه مسئولین سایت کلمه جمهوری اسلامی را می شناسند ، نه آقای مهندس موسوی و نه مسئول دفتر ایشان.

البته یادداشتم در سایت کلمه گم شد و نفهمیدم کجا رفت. مواظب یادداشت هایتان باشید.

هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();