۱۳۹۳ بهمن ۲۷, دوشنبه

ایده ئولژی و نظامی گری ( 6 )


 قیام عمومی

در فصل 5 دیدیم که گشتاسب تحت نام گسترش دین بهی  به تشویق زرتشت  به دیگر سرزمین ها لشگر کشید، همه جا را فتح کرد، همه را به پذیرش دین زرتشت وادارکرد. اینجا:

http://hafezehtarikhi.blogspot.ca/2015/01/5.html

از آن  پس دین و دولت که با رضایت از کارشان  در پی زندگی شادمانه اند، رویدادی تازه رخ می نماید؛ شمشیر برنده ی ایده ئولژیک - اسفندیار -  زندانی می شود! فردوسی چنین می گوید:

کی روز بنشست کی شهریار
به رامش بخورد او می خوش‌گوار
یکی سرکشی بود نامش گرزم
گوی نامجو آزموده به رزم
به دل کین همی داشت ز اسفندیار
ندانم چه شان بود از آغاز کار
به هر جای کاواز او آمدی
ازو زشت گفتی و طعنه زدی


گرزم تا آنجا از اسفندیار بدگویی می کند که گشتاسب فکر می کند اسفندیار می خواهد وی را از سلطنت خلع و خودش شاه شود. پذیرش چنین بدگمانی در گشتاسب از آنجا است که پیشتر دیدیم خود وی با قدرت نظامی قیصر رم  پدرش – لهراسب – را از سلطنت خلع و خودش بجایش می نشییند: اینجا

http://hafezehtarikhi.blogspot.ca/2014/10/2.html

نتیجه آن می شود که گشتاسب اسفندیار را فرا خوانده و وی را زندانی می کند. البته کسی که مامور احضار اسفندیار است کسی نیست جز جاماسب که سر موبدان است.

جهاندار گفتا که اینک پسر.
که آهنگ دارد به جای پدر
ولیکن من او را به چوبی زنم
که گیرند عبرت همه برزنم
ببندم چنانش سزاوار پس
ببندی که کس را نبستست کس


در سخنان فردوسی نشانی از این نیست که سران زرتشتی همانند جاماسب و یا دیگر موبدان کوشیده باشند این بدگمانی گشتاسب به اسفندیار را کاهش دهند یا وی را به تاملی در تنبیه گناه ناکرده وادار کنند.

نباید از زبونی سران زرتشتی در برابر تصمیم گشتاسب در شگفت باشیم. زیرا زرتشت نیز از سرگذشت شاه شدن گشتاسب با خبر بود اما برای پیشبرد ایده ئولژی اش تن به سازش با کسی داد که علیه تاج و تخت پدر به نیروی بیگانه توسل جسته بود.

حالا گشتاسب با خیال راحت از هر دشمن نزدیک و دور، برای خوشگذرانی به سیستان می رود. البته سیستان آن روز که آب و هوایش خوش و دشتی سرسبز بود نه سیستان امروز خشک بی آب و علف.

بنا به گفته فردوسی گشتاسب دو سال در سیستان ماند و فقط هفتصد مرد آتش پرست در بلخ باقی گذاشته بود.

به زاول نشستست مهمان زال
برین روزگاران برآمد دو سال
به بلخ اندرونست لهراسپ شاه
نماندست از ایرانیان و سپاه
مگر هفتصد مرد آتش پرست
هه پیش آذر برآورده دست


اکنون که سردار با لیاقت گشتاسب و شمشیر ایدهئولژی در زندان و  گشتاسب در زابل است، مردم  سرزمین های  تحت کنترل فرصت را برای قیام علیه حاکمیت گشتاسب و موبدان مناسب می یابند.

مهان را همه خواند شاه چگل
ابر جنگ لهراسپشان داد دل
بدانید گفتا که گشتاسپ شاه
سوی نیمروز او سپردست راه
به زاول نشستست با لشکرش
سواری نه اندر همه کشورش
کنونست هنگام کین خواستن
بباید بسیچید و آراستن
پسرش آن گرانمایه اسفندیار
به بند گران‌اندرست استوار


همه ی سرزمین های تصرف شده به سرکردگی تورانیان به ایران زمین حمله می کنند و بلخ را نیز تصرف می کنند. در جریان این کین خواهی، لهراسب پیر پدر گشتاسب - در جنگ با تورانیان کشته می شود و دختران گشتاسب نیز اسیر می شوند.

ز آنجا به بلخ اندر آمد سپاه
جهان شد ز تاراج و کشتن سیاه
نهادند سر سوی آتشکده
بران کاخ و ایوان زر آژده
همه زند و استش همی سوختند
چه پرمایه‌تر بود برتوختند
از ایرانیان بود هشتاد مرد
زبانشان ز یزدان پر از یاد کرد
همه پیش آتش بکشتندشان
ره بندگی بر نوشتندشان


بنا بر گفته ی معروف "  آن که باد می کارد، طوفان درو می کند" ، و زرتشت نیز در عبادت گاهش کشته می شود.


 تنها کسی که جان سالم در می برد یکی از زنان گشتاسب است که خبر این حمله را به گشتاسب می رساند.

زنی بود گشتاسپ را هوشمند
خردمند وز بد زبانش به بند
ز آخر چمان باره‌ای برنشست
به کردار ترکان میان را ببست
از ایران ره سیستان برگرفت
ازان کارها مانده اندر شگفت
نخفتی به منزل چو برداشتی
دو روزه به یک روزه بگذاشتی
چنین تا به نزدیک گشتاسپ شد
به آگاهی درد لهراسپ شد



این اولین تراژدی  تاریخ اسطوره ای ایران است که حاصل ایده ئولژی و نظامی گری است. اما این داستان غم انگیز در اینجا پایان نمی گیرد. ایده ئولژی و نظامی گری همچون شمشیر دو دم - که پشت و روی یک سکه اند-  می رود تا دومین رویداد غم انگیز  تاریخ داستانی  ایران زمین را بوجود آورد. 

------------------------------------------
مطلب مرتبط : 

پیروزی دین زیر تیغ شمشیر

http://hafezehtarikhi.blogspot.ca/2015/01/5.html

۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه

کلاغ پر، شتر پر!!، دکل نفتی پر!!!



خبرگزاری مجلس شورای اسلامی

قاضی‌پور خبرداد:

۰۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۵

ورود سازمان بازرسی به پرونده دکل گم شده 78 میلیون دلاری

سرویس: اقتصادی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سازمان بازرسی کشور در حال پیگیری دکل گم شده 78 میلیون دلاری است ،گفت: برخی از شنیده‌ها حاکی از آن است که دکل نفتی مفقودی ایران توسط دلالان به یکی از کشورهای همسایه اجاره داده شده است.
نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره سرنوشت دکل نفتی گمشده ایرانی گفت: با پیگیری‌ها و نامه‌نگاری که در زمینه مفقود شدن دکل نفتی ایرانی داشتیم، دکتر لاریجانی رئیس مجلس دستور بررسی دکل گمشده ۷۸ میلیون دلاری «دین»  را به مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس داد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ،افزود: رئیس کمیسیون انرژی مجلس موضوع مفقود شدن دکل نفتی را برای پیگیری به سراج رئیس سازمان بازرسی، رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور، شجاع‌الدین بازرگانی معاون وزیر نفت و منوچهری مدیر تاسیسات دریایی ایران ارجاع داده است.

قاضی‌پور گفت: برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که به دلیل عدم پرداخت اقساط  دکل نفتی خریداری شده در سال 90 که در حال حاضر مفقود شده  از سوی دلالان این دکل نفتی  به کشور دیگری اجاره داده‌ شده است که البته این موضوع مورد تایید نیست.

وی ادامه داد: سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به من اطلاع داد که در زمینه مفقود شدن دکل نفتی ایران پرونده‌ای در سازمان تشکیل و موضوع پیگیری می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در هر صورت مسائل مربوط به این دکل نفتی باید روشن  و موضوع در کمیسیون صنایع و معادن  و صحن علنی مجلس گزارش شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،یک دستگاه دکل نفتی با حدود مبلغ 78 میلیون دلار در سال 90 به نام   دکل «دین»از یک شرکت ترک خریداری شده ولی تاکنون این دکل به ایران انتقال نیافته است./


و حالا گزارش کامل سازمان بازرسی کل کشور را بخوانید:

سحام- روز یک‌شنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۳ «نادرقاضی پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که سازمان بازرسی کشور درحال پیگیری دکل گم شده ۷۸ میلیون دلاری نفتی است، گفت: «برخی ازشنیده‌ها حاکی از آن است که دکل نفتی مفقودی ایران«دکل نفتی دین»، توسط دلالان به یکی از کشورهای همسایه اجاره داده شده است

چندی‌است اخباری ازمفاسد «شرکت تاسیسات دریایی ایران» که ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی وزارت نفت است در رسانه‌ها منعکس می‌شود و رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیزخبر از تحقیق و تفحص از این شرکت بزرگ نفتی داده است. درخبر دیگری که درهمین رابطه به‌صورت سربسته منتشر شده است، ازخرید یک دکل نفتی صحبت به میان آمده  که «پول آن پرداخت شده، ولی هیچ وقت وارد کشور نشده است

درهمین رابطه گزارشی رسمی از«سازمان بازرسی کل کشور» برای «دادسرای اموراقتصادی» ارسال شده که درآن روند سوء این فساد به‌صورت کامل توضیح داده شده است. دراین گزارش نام برخی از دلالان مشهورنفتی مانند «مراد شیرانی» ذکر شده است.

«مراد شیرانی» مورد حمایت افرادی چون «محراب» ازمعاونین اسبق وزارت اطلاعات، «رضا یوسفی» قائم‌مقام سابق ضدجاسوسی وزارت‌ اطلاعات، «قاسم محمودی» مدیرکل سابق انرژی وزارت اطلاعات، «حسینی» با نام مستعار«ولایتی» (شوهرخواهر محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران) که در دوره وزارت حیدرمصلحی مدیرکل انرژی وزارت اطلاعات بوده، قرار داشته است. «حسینی» با نام مستعار«ولایتی» نقش مستقیمی در رشد و توسعه «بابک زنجانی» داشته و تاکنون ازتعقیب قضایی مصون مانده است. آقای «شیرانی» با توجه به اسناد و مدارکی که از مدیران کشور دراختیار دارد و با ارسال بخش عمده‌ای ازثروت خود به خارج از ایران، درحال خروج از کشور می‌باشد.

گفتنی‌است به دلیل شفافیت و هم‌چنین طولانی بودن این گزارش، کل گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» بدون ارائه هرگونه تحلیل کارشناسی درسحام منتشر می‌شود.

هم‌چنین اسناد دیگری از برخی افراد مرتبط با وزارت نفت در دولت‌های احمدی‌نژاد و برخی همکاری‌ها و ارتباطات خاص«امنیتی‌ها» با دلالان مشهورنفتی هم‌چون «مراد شیرانی» درگزارش‌های بعدی منتشر خواهد شد. عمق فساد در دوران وزارت اطلاعات «حیدرمصلحی» به حدی بوده است که «ادکلن» و «خودروهای خانوادگی» مدیران کل این وزارت‌خانه نیز توسط دلالان بدنام نفتی خریداری شده و برخی از آن‌ها مبالغ این رشوه‌ها را در وجه همسران خود دریافت کرده اند. برخی از اسناد دریافت این مبالغ توسط مدیران امنیتی نیز، به‌صورت مستند درگزارش‌های بعدی منتشر خواهد شد.

خبرگزاری فارس روزشنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۳، درگزارشی  اختصاصی از بازداشت دونفر ازمتهمان اصلی پرونده شرکت«تاسیسات دریایی ایران» توسط قوه قضاییه خبرداده و نوشته است که روند بازداشت‌ها دراین پرونده ادامه خواهد داشت.

متن کامل گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» که درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ خطاب به «معاون دادستان و سرپرست دادسرای اموراقتصادی» ارسال شده، به شرح زیر است:

معاونت محترم دادستان و سرپرست دادسرای امور اقتصادی
سلام علیکم

احتراما؛ با توجه به این که بررسی عملکرد مالی و مدیریتی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به موجب حکم بازرسی شماره ۲۲۲۹۲۲مورح ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در دستور کار این هیآت بازرسی قرار گرفته که در رسیدگی‌های اولیه سوء جریاناتی کشف و محرز گردید و براساس اسناد و مدارک و مستندات قانونی محکمه پسند، آقایان مسعود سلطان‌پور و علی طاهری مطلق مدیران سابق این شرکت بوده و با همکاری برخی از مدیران میانی و افرادی تحت عنوان مشاور با سوء استفاده از موقعیت شغلی و با ایجاد شرکت‌های اقماری متعدد و وابسته تحت عناوین مختلف در خارج از کشور عمدتا در کشور امارات متحده عربی و هلند به انحاء مختلف با پیمانکاران و تامین کنندگان وسایل و تجهیزات مورد نیاز شرکت مهندسی مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ارتباطات و مراودات مالی نامشروع ایجاد کرده اند که در این رابطه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 Fesade-Nafti 1-saham-news
Fesade-Nafti 1-saham-news

- علی طاهری مطلق و تیم مدیریتی وی:

۱- خرید شناور لایروب WISE توسط آقای طاهری مطلق از شرکت WISE که طبق تحقیقات صورت گرفته متعلق به سرکار خانم نفیسه محمودی دختر باجناق آقای طاهری مطلق می باشد. لازم به ذکر است شناور مذکور که بخشی از مبلغ آن که توسط شرکت OMC (یکی از شرکت‌های اقماری تاسیسات دریایی در امارات) پرداخت شده است با شکایت خانم محمودی مدت طولانی است که در کشور امارات توقیف شده است.

۲- خرید دکل حفاری موسوم به «فورچون» با همکاری و مساعدت آقای «مراد شیرانی» که مشاور مدیرعامل بوده است.

Fesade-Nafti 1-saham-news
Fesade-Nafti 1-saham-news

۳- خرید ۲۱۷۴ کیلومتر لوله های فولادی بابت فازهای سی و پنج ماهه میدان مشترک پارس جنوبی از شرکت سالزگیتر آلمان و پرداخت کل مبلغ قرارداد و عدم ایفای تعهدات توسط پیمانکار و ناهمخوانی مقدار لوله های خریداری شده با مقدار بار تحویل شده.

۴- قرارداد ساخت دو دستگاه دکل حفاری دریایی(۲۹۹) که با دریافت مبلغ ۲۳ میلیون دلار از بابت پیش پرداخت آن هیچ‌گونه عملیات اجرایی درخصوص این دکل‌ها صورت نگرفته است و قرارداد نظارت بر ساخت این دکل‌ها توسط شرکت تاسیسات دریایی با شرکت GRT متعلق به خانم نفیسه محمودی که هیچ تخصصی در این رابطه نداشته است، منعقد می‌شود.

۵- پرداخت مبالغ کلان بابت حق مدیریت به مدیران شرکت ساخت تاسیسات دریایی، می‌توان به پرداخت میلغ ۱۲۰ میلیارد تومان تحت عنوان حق مدیریت از سوی آقای طاهری مطلق به سید مهدی وفایی پور و آقای صفوان هاشمی شاهرودی اشاره کرد.

۶- قرارداد حمل لوله جهت فازهای ۱۷،۱۸،۱۹ که جهت این قرارداد اقدام به تاسیس شرکتی در امارات با مدیرعاملی جناب آقای رزاقی می‌نمایند و نامبرده جهت انجام این قرارداد اقدام به انعقاد قرارداد دیگری با شرکت «المطاف» متلق به آقای اسماعیل میران می‌نماید و در متن قرارداد این چنین گنجانده می‌شود که از مبالغ دریافتی کل قرارداد مبلغ ۱۰ درصد آن توسط شرکت آقای امیران به شرکت دلتا مارین باید پرداخت گردد، که نهایتا برخی از چک‌های این پیمانکار توسط عوامل آقای طاهری نقد گردیده است.

Fesade-Nafti 1-saham-news
Fesade-Nafti 1-saham-news

۷- طبق بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته شخصی به نام آقای مهدی محمودی که به عنوان فرد اصلی پشت پرده آقای علی طاهری مطلق و پسر باجناق ایشان می‌باشد مشاهده می‌شود نامبرده با برنامه ریزی دقیق و چینش نیروها و تعیین پیمانکاران اقدام به دریافت مبالغ کلانی از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران می نماید و یا با ایجاد شرکت در خارج از کشور اقدام به انعقاد قرارداد با این شرکت نموده است که در تحقیقات صورت گرفته، مبالغ کلانی از طریق شرکت WISE و المطاف و شخصی به نام حاجی حسینی به حساب فردی به نام آقای حسین باباپور به جهت خرید چندین دستگاه آپارتمان و خرید ویلا در دبی واریز می‌گردد.ابتدا قولنامه به نام خود آقای طاهری مطلق و سپس به نام مهدی محمودی منتقل می شود. سپس نامبردگان این قراردادها را فسخ و مبالغ را به شخصی به نام آقای حقیقت‌خواه تحویل که نامبرده نیز این مبلغ را طی هماهنگی آقای مهدی محمودی تحویل وکیل شرکت و شریک آقای محمودی، آقای مهدی محسنی مقدم می‌نماید که حسنی مقدم اقدام به خرید املاک مزایده ای شهرداری منطقه یک می‌نماید.

- مسعود سلطان پور و تیم مدیریتی وی:

۱- سناریوی ایجاد شرکت‌های اقماری: شرکتی فرعی برای انجام امورات شرکت اصلی تاسیس می‌شود و با این توجیه که باید مدیرعامل مجموعه را ساپورت کنیم تا دچار فساد نشود ۲۰٪ تا ۲۵٪ سهام شرکت( و در برخی موارد حتی اکثریت سهام شرکت) را بدون هیچ آورده ای به نام مدیرعامل می‌کردند، بعد از مدتی با این عنوان که شرکت فرعی باید به طور کامل متعلق به شرکت اصلی باشد، سهام مدیرعامل که به صورت رایگان به او واگذار شده بود، با مبالغ گزاف از وی خریداری می‌شد و از این طریق پول‌های هنگفتی به جیب تیم خودی وارد می‌شد و یا هرساله بخشی بخش زیادی از سود و منافع به دست آمده در شرکت‌های فرعی و اقماری به جیب سهامداران بخش خصوصی که در واقع نفرات خودشان بودند واریز می‌شود. نمونه هایی از این اقدامات عبارتند از:

۲- شرکت کیتو: مدیرعامل آن آقای عبدالحسین بهشتی با ۲۰٪ – ۲۵٪ سهام بود و روند مذکور در بالا یعنی واگذاری سهام رایگان و خرید همین سهام با قیمت بالا بعد از مدتی ازهمان فرد و با تعلق پول‌های بسیاری به عنوان سهم سود و … در آن اتفاق افتاد. این شرکت از مهمترین شرکت‌های زیر مجموعه تاسیسات دریایی است که بخش بسیار زیادی از پول‌های تاسیسات به عنوان انجام پروژه ها به این شرکت تعلق می‌گیرد و در این شرکت به فرخور زمان و مدیریت پوششی انجام می‌شود تا مدیران به طرق مختلف پول‌های سرشاری را از کشور خارج کنند.

۳- شرکت گلوبال پتروتک: آقای سلطان‌پور شرکت اورینتال کیش متعلق به سیروس ناصری(مذاکره کننده هسته ای) که شرکتی ورشکسته بود را با قیمت بالا از ایشان خرید و بعد از انتقال اموال شرکت به مجموعه تازه تاسیس دیگری به نام گلوبال پتروتک(که آقایان سید مهدی حسینی و امام موسوی در آن حضور داشتند) فعالیت‌ها را به این شرکت منتقل و تا مدت‌ها شرکت قبلی را به عنوان پوششی برای کارهای خود به صورت غیرفعال حفظ نمودند.

Fesade-Nafti 1-saham-news
Fesade-Nafti 1-saham-news

۴- نمونه دیگری از فسادهای دوران سلطانپور را می توان در ماجرای سید مهدی وفایی مشاهده نمود.در یک اقدام تعجب انگیز مبلغ ۳ میلیون دلار به صورت نقد در اختیار سید مهدی وفایی برای خرید تجهیزات قرار داده می شود که ایشان نیز این پول را برداشته و از ایران فرار می‌کند(به کشورامارات می‌رود) و در این خصوص هیچ اقدامی از سوی شرکت انجام نمی‌شود.

۵- یکی دیگر از فسادهای این دوران مربوط به شخصی می شود به نام آقای شوریده، برای این شخص شرکتی به نام «لیک بین» ایجاد و با مشارکت شرکت تاسیسات دریایی، شرکت دیگری را برای خرید شناور ایجاد می‌کنند. بعد از خرید شناورها همین شخص به عنوان بهره بردار از شناورها با شرکت تاسیسات قرارداد منعقد می‌کند. بعد از مدتی اختلافی صوری ایجاد می شود و شرکت تصمیم به فروش شناورها می‌کند. قرار می‌شود تا شوریده شناورها را بفروشد و پول سهام خود را(که بابت آن چیزی پرداخت نکرده بود) را بردارد و پول شرکت تاسیسات را برگرداند، حال خریدار شناورها چه کسی است؟ مجدد خود شرکت تاسیسات دریایی یعنی مجددا شناورهای متعلق به خود را می‌خرد و پول سهم آقای شوریده را به او پرداخت می‌کند؛ شوریده نیز با پول بی زحمت به دست آمده اقدام به ایجاد ناوگان دیگری می‌کند که در حال حاضر در مقابل شناورهای شرکت تاسیسات دریایی قرار دارند.

۶- در نمونه ای دیگر شخصی به نام ناصری فر که در زمان انجام تعمیرات در ساختمان اجاره ای از نفت به عنوان سرکارگر به واسطه آشنایی با مسعود سلطانپور، وارد تاسیسات شد و با فرآیندی مشابه اقدامات بالا به سطحی رسیده است که در حال حاضر از سهامداران شرکت آذرآب است و چند مجموعه مختلف اقتصادی را اداره می‌کند.

۷- همچنین شخصی به عنوان قزلباش که برای انجام امورات جزء ماشین آلات و بخش ماشینی با تاسیسات آشنا می‌شود و در حال حاضر بزرگترین دارنده ماشین آلات و جرثقیل‌های سنگین و فوق سنگین در کشور تحت عنوان جرثقیل امیرکبیر می‌باشد.

۸- آقای سلطان‌پور با سوء استفاده از جایگاه مدیریتی که بر اثر تسلط بر یک شرکت دولتی پیدا نموده بود، از طریق ایجاد باندهای سازماندهی شده در داخل و خارج نسبت به ایجاد شرکت‌هایی به اصطلاح اقماری اقدام می‌کند که با استفاده از نفوذ خود هم بر شرکت تاسیسات و هم بر شرکت‌های اقماری، مقاصد خود را اجرایی نماید.

Fesade-Nafti 1-saham-news
Fesade-Nafti 1-saham-news

۹- سلطان‌پور با توجه به نفوذ مدیریتی خود و از طریق شرکت‌های فرعی ایجاد شده به انحاء مختلف مانند واگذاری سهام مدیریتی به دوستان خود، واگذاری طرح ها و پروژه های مختلف اعم از خرید مایحتاج پروژه ها، دستگاه‌ها، ماشین آلات سنگین و …به دوستانش اموال فراوانی را نصیب خود و اعضای شبکه کرده است. توجه به این نکته که عموم نفرات فعال در این شبکه ها کارمندان دولت با سطح درآمدی مشخص و سابقه مالی قابل بررسی هستند و در حال حاضر هر کدام در داخل و خارج از کشور، دارای شرکت‌ها، املاک و اموال بسیاری می‌باشند، عمق ماجرا را بیشتر روشن می‌کند.

نظریه و پیشنهاد:

با توجه به تاسیس شرکت‌های زیاد در خارج از کشور که غالبا در امارات متحده عربی، مالزی، هلند و پاناما می‌باشد که برخی از آن شرکت‌ها عبارتند از

Fesade-Nafti 1-saham-news
Fesade-Nafti 1-saham-news

با توجه به مراودات شدید مالی در سطح کلان و ارتباطات وسیع افراد فوق الذکر با افراد خارج کشور و همچنین انتساب اتهامات متعدد مالی سنگین علیه هر یک از نامبردگان و وجود اسناد و مدارک مالی و غیرمالی مربوطه در دفتر شرکت‌های مورد بحث به نظر می‌رسد در خارج از کشور حفظ و نگهداری می‌گردد، نیاز به ردیابی مالی و حسابرسی عملیاتی دارد.

در صورت صلاحدید دستور فرمایید هیآتی متشکل از کارشناسان متخصص و مجرب در امور حسابداری مالی، بانکی، امور تجاری و بازرگانی(ترجیحا تیم تخصصی سازمان بازرسی کل کشوز و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) جهت بررسی و جمع آوری اسناد و مدارک موجود در دفاتر شرکت‌های فوق الذکر در محل اقامت آن‌ها به آن کشورها عزیمت نموده و پس از اتمام ماموریت، نتیجه را طی گزارشی به حضورتان ارسال و اعلام دارند.

Fesade-Nafti 1-saham-news
Fesade-Nafti 1-saham-news

دهقان ناصرآبادی
بازرس قضایی دارای ابلاغ خاص
سازمان بازرسی کل کشور



var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();