۱۳۹۴ خرداد ۲۴, یکشنبه

آن سوی حاکمیت ولایی
زنان ایران صاحب رتبه اول خودسوزی در خاورمیانه!!


اینجا را بخوانید:


مطلب مرتبط :

خودسوزی زنان در لرستان


var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();