۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

خود کاوی (1 – 90 )نشانی های زیر گفتگویی است جالب پیرامون جنبش آزادیخواهی مردم ایران. گفتگو در چهار قسمت منتشر شده که قسمت سومش ظاهرن توسط ناشر حذف شده است. البته نباید از این تلویزیون انتظار داشت که به واقعیات جنبش مردم ایران توجه داشته باشد؛ زیرا نه بدنبال جامعه ای آزاد بر مبنای حقوق انسانی، بلکه بدنبال اهداف ایده ئولژیک خویش است؛ اسلام رحمانی ! در برابر اسلام ناب محمدی که فعلن حاکم است ( * ) .

. این گفتگو بهترین کاری بوده که این تلویزیون تا بحال انجام داده است. با سپاس از این کار. با دو امید شما را به گوش کردن این گفتگو دعوت می کنم :

امید اول این که از این تلویزیون خواهش می شود اگر موارد امنیتی وجود ندارد، بخش سوم گفتگو را منتشر کند.و :

امید دوم این که آقای ارجمند- با گفتار ارجمندشان - بجای این که با یک تلویزیون دارای خط و نشان ایده ئولژیک مصاحبه کند، بر مبنای منشور دوم یک گفتگوی عمومی تر با همه ی رسانه ها – با دیدگاه های گوناگون - داشته باشد؛ رسانه هایی که بسیار پیشتر از این تلویزیون ایده ئولژیک راه اندازی شده اند. چنین گفتگوی عمومی بر مبنای ویرایش دوم منشور جنبش از اقبال عموی بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا:

1 - بیشترین امکانات ارتباطی را بکار گرفته

2 - پذیزش تکثر دیدگاههای جنبش را در عمل ثابت می کند.

3 – دیدگاه خودی و غیر خودی را بکناری می نهد

4 – جنبش سبز از آن همه است را ثابت می کندقسمت اول :


قسمت دوم :


قسمت سوم :

ناشر سانسور کرده

قسمت چهارم :


این نوشته برای سایت کلمه و سهام نیوز همزمان نشر در وبلاگ، فرستاده شده است.
-------------------------------------------------------------------------
( * ) – برای دیدگاه اسلام ناب محمدی اینجا را با فیلتر شکن بخوانید:

نقدی بر نامه ی محسن کدیور به آقای رفسنجانی :

1 - عقب گرد:2 - تحریف یا تفسیر :

هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();