۱۳۸۸ بهمن ۲۳, جمعه

فیلم های 22 بهمن


 

تعدادی فیلم از روز 22 بهمن در تهران و اصفهان :

http://daliranbibak.blogspot.com

http://www.youtube.com/watch?v=OAAweYzkRYs&feature=youtu.be

امریگا http://www.roozvideo.com/video/249/cnn_reports_about_iran

http://www.youtube.com/watch?v=IyedV-r-RGU

http://www.youtube.com/watch?v=ermNYW--sGo


 

http://www.youtube.com/watch?v=NBE5Is5nJFI

http://www.youtube.com/watch?v=5a-2MyxdOBI&feature=youtu.be&a

http://www.youtube.com/watch?v=IyedV-r-RGU

http://www.youtube.com/watch?v=J65tdIVlMZg

http://www.youtube.com/watch?v=3zL41xPe4ac&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/user/onlymehdi#p/u/9/uuQBfOIxp6E

http://www.youtube.com/watch?v=raRlD3PR5Cg&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/user/irandoost09#p/u/6/VPr0mZo1AY4

http://www.youtube.com/user/irandoost09#p/u/1/0E1S2W--S58

http://www.youtube.com/watch?v=3zL41xPe4ac&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=tOap8EmwT8c&feature=youtu.be&a

http://www.youtube.com/watch?v=Z_Rr-b3rnek

http://radioaseman.webs.com/sabznews.htm

http://www.youtube.com/watch?v=XlMunfhAk-c&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=c6wBACkuKVs&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=T1qc_CHZs7o

http://www.youtube.com/watch?v=dwsGX_ZaSCg

http://www.youtube.com/watch?v=SLzlrrHfCrY&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=Y9YwdEH-jFU&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=eFPDbdqmG34&feature=youtu.be&a

http://www.youtube.com/watch?v=tOnIYnmCRPI

http://www.youtube.com/watch?v=_JwUJsDvb9A


 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اخطار به فرقه سبز ایران.
همانطوری که دنیا میداند مدتهای مدیدی است که تلویزیون مرا به اسارت گرفته ایدو ساعتهای زیادی کارشناسان محترم و نیمه محترم تلویزیونم مستقیم یا غیر مستقیم اوقات خود را صرف تجزیه تحلیل شما میکنند اگر تلویزیونم را پس ندید از دست شما به دادگاه های معتبر بین المللی شکایت خواهم کرد شتر مرغ دزد دیده بودیم اما تلویزیون دزد ندیده بودیم گرچه من تلویزیونم را نگاه نمیکنم به شما چه ربطی دارد پسش بدید اگر بعد از 22 بهمن هم تحویل ندید اینبار از دست شما به امام زمان شکایت خواهم برد.

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();