۱۳۸۹ شهریور ۱۵, دوشنبه

قضاوت در جمهوری ولایت( 1 )


 

علم قاضی؛ یا آزادی عمل قاضی .

در همه ی جای دنیا، قضاوت بر پایه ی وجود یک مدعی، مدارک و شواهد غیر قابل انکار وی انجام می شود. اما در جمهوری ولایت " علم قاضی " اصلی ترین رکن قضاوت است. فکر نکنید که منظور از علم قاضی مجموعه ی اطلاعاتی است که وی به عنوان مدرک و شاهد در اختیار دارد. مدارک و شواهد غیر قابل انکار ربطی به علم قاضی ندارد!!!!. منظور از علم قاضی، آزادی عمل قاضی برای قضاوت است که نه بر پایه ی مدرک و شاهد، بلکه بر مبنای میل قاضی است.

قاضی تصمیم می گیرد که: من مجرمم؛ خب، من مجرم می شوم.

قاضی بدون مدرک و شاهد تصمیم می گیرد که جرم من چیست؛ نتیجه این که من فلان جرم را انجام داده ام.

حالا قاضی تصمیم می گیرد که چون من فلان جرم را انجام داده ام، بر پایه ی شرع و قوانین، چه محکومیتی شاملم می شود. بنابراین وقتی به دادگستری می روید باید " علم قاضی " یادتان باشد.

برای آشنایی با " علم قاضی " مصاحبه این وکیل دادگستری را ببینید.


http://www.youtube.com/watch?v=iQ9FbFAmS30&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=mazVekWizbw&feature=player_embedded

هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();