۱۳۸۸ آذر ۱۷, سه‌شنبه

سلام دو باره به دانشجویان


 

بر پایی شانزده آذرتان بی همتا بود.

به چالش کشیدن رژیم استبدادی، جان آفرین بود.

شعارهایتان نماد استبداد را نشانه گرفت و به هدف خورد.

همت شما، دیگران را هم به میدان آورد و فریاد مرگ بر دیکتاتور خیابان های اطراف دانشگاه تهران را پر کرد.

اگرچه در این میان، عده ای زخمی شدند، در همدان دختری از طبقه سوم به پایین پرت شد و هنوز بی هوش است.

اگر چه عده ای از دانشگاه های مختلف کشور دستگیر شدند.

اگر چه عده ای از شما پیش از 16 آذر دستگیر شدند، اما شما نشان دادید که ترس از دل ها یتان گریخته و در جان رژیم استبدادی نشسته است.

درود بی شمار بر همه ی آنهایی که در جهت آزادی و دموکراسی برای همه ی مردم یک کشور- و نه آزادی یک اندیشه و حزب - می اندیشند، حرکت می کنند و فریاد می زنند.

هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();