۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

نوچه های ولایت در دام ولایت ( 2)


" جرس " گزارش مردنگاه کهریزک را منتشر کرده است.


نکات زیر در این گزارش قابل توجه اند:

1 - در این گزارش اثری از مرتضوی دادستان ، سردار رادان، حجت الاسلام طائب و دیگر آمران اصلی پشت پرده نیست. تنها فرد با مسئولیت اجرای سطح بالا در این پرونده فرمانده انتظامی تهران بزرگ جناب سرتیپ عزیزاله رجب زاده است با کمترین اتهامات – متهم ردیف 7 . متهمان 11 نفر نظامی اند و یک غیر نظامی. در این میان سه متهم اصلی که باعث مرگ سه نفر شده اند، دو استوار و یک غیر نظامی اند که شاید بی بته ترین و بی ارتباط ترین افراد در روابط حکومتی بوده اند.

2 – گزارش کیفر خواست از بازداشتگاه و بازداشتیان – قسمت های رنگی از این وبلاگ است .

" بازداشتگاه کهریزیک به منظور نگهداری اراذل و اوباش ... در جنوب تهران احداث شده و مستقیما زیر نظر بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اداره می شود.

وضعیت عمومی برای نگهداری بازداشتیان 18 تیر 88 ( عاشورا) - مساحت 65 متر فاقد نور وتهویه مناسب برای 123 نفر ( برای هر نفر نیم متر )

وضع بازداشتیان – بازداشتیان به دستور افسر نگهبان در انظار سایرین عریان شده و بعضا ... به مدت 45 دقیقه عریان بوده اند...

مسئولین زندان 37 نفر از بازداشت شدگان – قبلی را – تحت عنوان اراذل و اوباش به جمع آنان- 123 نفر بازداشتیان عاشورا – اضافه نمودند ( مجموعن 160 نفر در 65 متر مربع یعنی بهم چسبانده شده بودند )

جایی برای نشستن نبوده و بازداشتیان ایستاده شب را به روز رسانیده اند. در قرنطینه فقط دو دریچه سقفی به عنوان هواکش استفاده می شده است.

تنها یک باب دستشویی ( برای 160 نفر ) بدون درب بوده، و بازداشتی ها با پای برهنه از این سرویس استفاده می کرده اند. یک شیر آب بوده و فاقد آب بهداشتی.

دود گازوئیل وارد قرنطینه می شده است ( شبیه هلوکاست بوده است )

یکی از اراذل و اوباش بنام محمد کرمی معروف به محمد تفیل توسط رئیس زندان – سرهنگ کمیجانی - به عنون سر وکیل بند انتخاب شده بود.

افسر نگهبان و سر وکیل بند با لوله پی وی سی بازداشتیان را کتک می زده اند.

غذای روزانه نصف نان لواش و یک سیب زمینی کوچک بوده است .

فضا بسیار متعفن بوه و بو همه جا را پر کرده بود.

کسانی که به بهداری منتقل می شده اند، مداوای اصولی و صحیحی نمی شده اند. حتا داروهای تجویز شده به آنها داده نمی شده است.

بسیاری ناراحتی چشمی پیدا کرده و بعضی حالت غش، بطوری که از دهان آنان کف می آمده است.

اراذل و اوباش بعضا نیمه عریان و بعضی عریان در بین بازداشتیان تردد می کرده و موجب مسائل غیر اخلاقی شده اند ( بخوان حدیث مفصل از این مجمل )

خانواده های بازداشتیان از محل نگهداری بی خبر بوده اند. در حالی که نشانی محل زندگی و شماره تلفن بازداشتیان اخذ شده، هیچ اطلاعی به خانواده ها داده نشده است ( هنوز هم خانواده بازداشتی های تازه بی خبرند و باید دربدر دنبال آنان بگردند)

آثار ضرب و جرح پس از ماهها هنوز ( یک سال ) بر بدن بازداشتیان وجود دارد. و پزشکی قانونی اثرات ضرب و جرح را تایید کرده است (شکنجه نبوده، ضرب وجرج و تجاوز بوده )

ماموران انتقال بازداشتیان به اوین، بی توجه به حال خراب آنان، به بازداشتیان توهین می کردند.

ماموران انتقال بازداشتیان به اوین از دادن آب به آنان خودداری می کردند که باعث کما رفتن روح الامینی شده است.

سرهنگ کمیجانی از ضرب و جرح ( و دیگر مسایل ) و مرگ امیر جوادی فر با خبر بوده و کوشش می کند مرگ وی را مننژیت اعلام کند.

سرهنگ کمیجانی – رئیس بازداشتگاه – متنی را تهیه می کند که امیر جوادی فر به علت مننژیت فوت کرده است و از پزشک بازداشتگاه – دکتر فرهمندپور -می خواهد آن را امضا کند. نامبرده امتناع می کند.

سرهنگ طوماری از دفتر سرتیپ رجب زاده – فرمانده انتظامی تهران بزرگ - با دکتر فرهمندپور تماس می گیرد و از وی می خواهد متن مزبور را امضا کند که باز هم وی امتناع می کند.

سرهنگ کمیجانی از پزشک وظیفه پوراندرجانی می خواهد که نامه را امضا کند که وی نیز امتناع می کند. (زنده یاد به همین دلیل فوت شد )

متهمین این پرونده سرهنگ کمیجانی – رئیس بازداشتگاه – و فلاح مدعی هستند که متن نامه توسط شخص مرتضوی تهیه و به آنان داده شده است. ( اما خبری از مرتضوی در این کیفر خواست نیست )

3 - مشخصات متهمین و اتهامات آنان

1 – سرهنگ فرج کمیجانی - رئیس بازداشتگاه کهریزک

الف – آمریت در ایراد ضرب و جرح بازداشتیان

ب – محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی

پ – مشارکت در گزارش خلاف واقع

ت – فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا

2 – استوار محمد خمیس آبادی .

الف – مشارکت در ضرب و جرح منجر به قتل عمدی ( مرحومان محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی )

ب – مشارت د رضرب و جرح و اهانت به شکات ( تعدادی زیادی شاکی نامبرده شده اند)

پ - محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی

ت - فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا

3 – استوار ابراهیم محمدیان .

الف - مشارکت در ضرب و جرح منجر به قتل عمدی ( مرحومان محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی )

ب – مشارکت د رضرب و جرح و اهانت به شکات ( تعدادی زیادی شاکی نامبرده شده اند)

پ - محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی

ت - فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا

4 – غیر نظامی محمد کرمی معروف به محمد طیفیل

الف - مشارکت در ضرب و جرح منجر به قتل عمدی ( مرحومان محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی )

ب – مشارکت د رضرب و جرح و اهانت به شکات ( تعدادی زیادی شاکی نامبرده شده اند)

5 – سرهنگ روان بخش . رئیس بازرسی

الف - مشارکت در گزارش خلاف واقع

ب – بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی

پ - محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی

ت - فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا

6 – سرهنگ محمد عامریان - رئیس بازرسی عملیات بازداشتگاه کهریزک

الف - بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی

ب - فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا

پ - - محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی

7 – سرتیپ عزیزاله رجب زاده – فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ

الف - آمریت در گزارش خلاف واقع

ب - بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی

8 – ستوان سوم سید کاظم گنج بخش – جمعی بازداشتگاه – ساکن بجستان.

الف – ایراد ضرب و جرح و اهانت به شاکی.

ب - محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی

پ - فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا

9 – استوار اکبر رهسپار – جمعی بازداشتگاه

الف – مشارکت در ضرب و جرح و اهانت به شکات

ب - محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی

پ - فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا

10 – استوار دوم حمید زندی . جمعی بازداشتگاه

الف - مشارکت در ضرب و جرح و اهانت به شکات

ب - فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا

پ - محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی

11 – استوار دوم مجید وروایی . جمعی بازداشتگاه

الف - مشارکت در ضرب و جرح و اهانت به شکات

ب - فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا

12 – گروهبان دوم مهدی حسینی فر . جمعی بازداشتگاه

الف - مشارکت در ضرب و جرح و اهانت به شکات

ب - فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا

پ - محروم کردن بازداشتی ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی


3 – اعتراف رسمی یک دستگاه به همکاری نیروهای زندان ها با شریرترین زندانیان است تا بتوانند هدف های خود را پی گیری کنند؛ سرکوب دیگر زندانیان، توزیع مواد مخدر ( چندی پیش برادر فرج اله صداقت رئیس پیشین زندان اوین به جرم توزیع مواد مخدر در زندان بازداشت شد- http://www.kaleme.com/1389/09/14/klm-39899/) و دیگر قضایا.

4 – این فقط کیفرخواست است، تا نتایج محاکمه چند سال دیگر فرصت هست.

5 – ایکاش " جرسی " ها گزارش و فیلم های زندان ها و زندانیان را در زمانی که خودشان در قدرت سهیم بودند منتشر می کردند تا ببینند خودشان هم چه کارهایی با دستگیر شده ها و متهمان می کردند. بازنگری گذشته درسی برای آینده است.

6 – جالب ترین اتهام این کیفر خواست عدم رعایت حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی است. که جلوگیری از تظاهرات مسالمت آمیز خلاف اصلی از قانون اساسی است.

6 – این گزارش درسی هم به رده های پائین نیروهای نظامی و انتظامی می دهد که آنان تقاص فرمان ها و کارهای رده های بالاتر را می دهند.

-------------------------------------------------

نوچه های ولایت در دام ولایت ( 1 )

اگر فیلتر شکن دارید می توانید جریان کیفرخواست مربوط به کوی صبحان و دانشگاه را هم که مدتی پیش منتشر شد اینجا بخوانید.------------------------------------------------------------------------------

۱ نظر:

فرهاد گفت...

تازه اینها چیزهایی ست که خود می گویند ، باید صبر کرد تا این بی صفتان ریشه کن شوند تا حقیقت مهلک عیان گردد. .

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();