۱۳۹۱ آذر ۲, پنجشنبه

موقعیت زنان در قرآن و دموکراسی ( ب – 3 )

ب – موقعیت زنان در دموکراسی 

دیدگاه دموکراسی که همه ی انسان ها را برابر می داندو برای هیچ شخص یا گروهی  حق ویژه ای را در نظر نمی گیرد، به همه و از جمله زنان اجازه داد تا برای بدست آوردن حقوقی که توسط دیگران – ادیان و مردان -  از آنان دریغ شده بود، فعالیت کنند. 

دموکراسی اول مردانه بود. یعنی شامل نصف جمعیت در کشورهای غربی می شد. درواقع دموکراسی حق ویژه ای برای زنان در نظر نگرفت.  

اولین مبارزه ی زنان برای کسب حقوق برابر با مردان، برای داشتن حق رای و شرکت در انتخابات بود که با مخالفت مردان روبروشد. برای تاریخچه این سطح از مبارزه نیازی به تکرار نیست. می توانید به این جا نگاهی بیاندازید که هم کوتاه است و هم گویا: 


این تایخچه نشان می دهد: 

الف – در کشورهایی که حکومت دموکراسی بود، زنان برای حق رای دست به مبارزه زدند، اما در کشورهایی که فاقد حاکمیت دموکراتیک بودند، ابتدا این مردان روشن بین حکومت اند که می کوشند به زنان حق رای دهند و البته با مخالفت روبرو می شوند. 

ب – که تشابه زیادی دیده می شود بین مخالفین داشتن حق رای زنان در انگلیس و روحانیون ایران!

بهر روی، زنان با کسب حق رای، در واقع دموکراسی را از محدوده ی مردان خارج و به تمام سطح جامعه گسترش دادند. 

دومین سطح مبارزه زنان برای گرفتن دستمزد بیشتر آغاز شد که تقریبن همزمان است با مبارزه برای کسب حق رای. برای آگاهی بیشتر اینجا را ببینید که روز جهانی زن – هشتم مارچ - بخاطر بزرگداشت این سطح از مبارزه ی زنان است: 


اگر مبارزه برای حق رای، دموکراسی را گسترش داد این سطح از مبارزه، دموکراسی را تعمیق بخشید تا جایی که امروز دستمزد های برایر در کشورهای صاحب دموکراسی امری بدیهی است. 

سومین سطح مبارزه زنان برای کسب حقوق برابر با مردان در زمینه فرهنگی و جنسیتی است که همچنان ادامه دارد.
مجموعه ی این سطوح مبارزاتی به فمنیسم مشهور است که باز هم تایخچه ی آن را اینجا می توانید بخوانید: 


در واقع دموکراسی به زنان امکان داد تا هر گلی که می خواهند به سر خودشان بزنند، و زنان با این امکان به حقوق تازه ای
دست یافته، دموکراسی را گسترده تر و تعمیق بخشیده، و ماهیت جامعه را از حالت مردانه به انسانی تغییر می دهند. 


------------------------------------------------------------------------

نوشته ی مرتبط :

موقعیت زنان در قرآن و دموکراسی ( الف - 3 ) در قرآن

http://hafezehtarikhi.blogspot.ca/2012/11/3.html


هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();