۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

گستره ی تاریخی یک شعار


از سال 1360 تا 1389

دیروز :

حزب فقط حزب اله - رهبر فقط روح اله

این شعار، شعار همه بود بجز جریان های سکولار.امروز :

از سخنان ولی مطلقه ی فقیه در قم :

يك مسئله، مسئله‌ى وحدت كلمه‌ى ملى است. مخاطب اين، هم خواصند، هم عامه‌ى مردم. مسئله‌ى وحدت را بايد جدى گرفت.


من درباره‌ى وحدت كلمه‌ى مردم خيلى صحبت كردم. یک خصوصيات و شاخصهائى هم گفتم. .


صرف اينكه كسى بگويد ما  طرفدار وحدتيم،کافی نیست . شاخصهائی دارد، علامت هایی دارد.
یعنی :

حزب فقط حزب علی – رهبر فقط سید علیاین شعار، شعار طرفداران ایشان است بجز اصلاح طلبان و جریان های سکولارو فردا ؟

اینجا، روند این تغییر را نشان می دهد:

هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();