۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

چهارده به تو !


 

دو هفته استراحت لازم بود با تصمیم به بی مراجعه به هیچ سایت و وبلاگ بجز اندکی دید و بازدید کوتاه، اما بنا به " ترک عادت موجب مرض است" نشد که نشد و نتیجه اش " آرزوهای احمقانه " است. بهر روی امید است به شما خوش گذشته باشد به آن صورتی که خود خواسته بودید.

هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();