۱۳۹۵ تیر ۲۸, دوشنبه

نگاهی به « حقوق بشر و احکام اجتماعی اسلام » ( ۱ )« حقوق بشر و احکام اجتماعی اسلام  »

در سایت آزادی اندیشه نوشتاری است از آقای شکوری راد با عنوان « حقوق بشر و احکام اجتماعی اسلام  »‌ که از زاویه های گوناگون کوشیده اند توجیه های شرعی برای رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مطرح کنند تا شاید دری را به حاکمان نشان دهند. اینجا:


مرکز ثقل نوشتار ایشان بر حکم اجتهاد است که ظاهرن باید بر طبق شرایط زمانه صادر شود. اولین نکته ای که ایشان مطرح کرده اند این است:

  • به عبارت ديگر اجتهاد در برابر نصّ نيست و لذا كار مجتهد صدور رأي برخلاف و يا وراي احكام قطعي در قرآن و سنت نیست. »
بطور کلی شاید چنین باشد  نمونه های زیر نشان می دهد که در مواردی اجتهاد دقیقن در برابر نص روشن قرآن و یا ورای آن است:

الف. حکم  وضو : که بین شیعه و سنی اختلاف است، اینجا صفحه ۲ :
در صورتی آیه مربوطه توضیح روشنی از روش وضو گرفتن می دهد. و روش وضو گرفتن شیعه مخالف حکم قطعی قرآن است. 

ب - ساعات روزه  که بازهم بین سنی و شیعه برخلاف است ، اینجا:


و در این مورد هم تعیین زمان روز و شب - دست کم در امروز از نطر علمی  مشکلی نیست که قابل حل نباشد تا بگویند کی شب شروع می شود و کی روز- ، اما همچنان فقهای شیعه و سنی بر طبل هزار سال می کوبند  و ورای دستور قرا‌ن عمل می کنند.

البته قبول دارم که منافع حاصله از این دعوا که بجیب آقایان می رود فراتر قرآن است، 

ج - در مورد نابرابری حقوق بین مردان  و زنان قران ۹   مورد را مشخص کرده است، اما علمای اسلامی با فتواهاشان ۸ مورد به آن اضافه کرده اند. اینجا صفحه ۷۲ :که این هشت مورد ورای احکام قرآن است.

بنابراین توجیه ایشان که فتوا مخالف احکام قطعی قرآن و یا ورای احکام قرآن نیست، چندان حرف بجایی نیست. ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();