۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه

دم خروس یا قسم حضرت عباسشخصی در پی خروس گم شده اش می گشت . مردی را دید که دم خروسی از لای قبایش بیرون زده بود. از وی پرسید زیر قبایت خروس است؟. طرف پاسخ داد نه به حضرت عباس!  و مرد گفت قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را که از لای قبایت بیرون زده است.

این تمثیل هر سال در آذر ماه بیادم می آید؛ ماه شروع قتل های زنجیره ای در سال 1377 که با قتل داریوش فروهر – اولین وزیر کار جمهوری اسلامی در کابینه شادروان مهندس بازرگان – و همسرش شروع شد.

آنها را در خانه شان با چاقو کشته بودند. تحقیقات قتل های زنجیره ای در زمان ریاست جمهوری خاتمی شروع و پایان یافت و اعلام شد تعدادی " عناصر خودسر " دست به این کارها  زده بودند!

اما از همان زمان – 15 سال گذشته است  - هر سال " نیروهای غیر خودسر " از برگزاری مراسم یادبود این جان باختگان جلوگیری می کنند؛

حالا باید ادعای " عناصر خودسر " را پذیرفت یا دم خروس بیرون زده از قبای " نیروهای غیر خودسر " را.

 پیدا کنید " نیروهای خود سر " را!

برای آشنایی با داریوش فروهر اینجا را بخوانید:


و برای آشنایی با همسرش،  سخنرانی اش را گوش کنید :

سخنرانی پروانه فروهرهیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();