۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

خاتمی سرگردان است!


 

جنبش راه سبز سخنان آقای خاتمی را در " مراسم رونمایی از سایت گنجینه باز نسخه های خطی ایران و اسلامی " در اینجا آورده است.

http://www.rahesabz.net/story/11678/

و این دو جمله زیر از این سخنرانی ایشان جالب است:

امروز دنیا عوض شده و معلوم نیست که ما چه نگاهی به عالم و آدم داریم و معلوم نیست که آینده چه خواهد بود. آنچه که داریم یک دین بزرگ با آموزش های بزرگ است که باید متن و محتوای آن را دریابیم.

اجازه دهید جای دو جمله ی بالا را باهم عوض کنم به این صورت :

آنچه که داریم یک دین بزرگ با آموزش های بزرگ است که باید متن و محتوای آن را دریابیم. امروز دنیا عوض شده و معلوم نیست که ما چه نگاهی به عالم و آدم داریم و معلوم نیست که آینده چه خواهد شد.

و این چند نکته به ذهنم رسید:

1 – عجیب این است که با گذشت 1400 سال از این دین، هنوز " باید متن و محتوای آن را دریابیم." این سخن به این معنا است که تا حالا کسی متن و محتوای آن را در نیافته است حتا پیامبر و امامان معصوم که می خواستند محتوای این دین را به مردم منتقل و آنان را راهنمایی کنند. آقای خاتمی و امثال ایشان با این سخن به تمام معتقدات خود نسبت به شارحان دین پشت پا زده، و به دیگران توهین می کند که متن و محتوای دین را درنیافته اند بجز خود ایشان. چون ایشان در " جوابی جامع به سئوالی یازده ساله " در باره اصلاحات می گوید: " البته به نحوی که اشاره خواهم کرد که دین را چگونه باید دید، تا این سازگاری را هم درک کرد. " ص 8

2 – این نوع تبلیغ برای اسلام، از صدتا مقاله ی ضد دینی تاثیر منفی بیشتری دارد. آخر این چگونه دینی است که شارحان آن بعد از 1400 سال متن و محتوای آن را درک نکرده اند تا به مردم منتقل کنند. مگر دین برای رستگاری انسان نیامده است؟ اگر چنین است سخنش با مردم باید به گونه ای باشد که مردم آن را بفهمند. اما اسلامی که آقای خاتمی و امثال ایشان مطرح می کنند، نه تنها چنین نیست بلکه شارحان، مدعیان فقاهت و تفسیر هنوز آن را نفهمیده اند تا چه رسد به مردم عادی. آخر چنین دینی با این گونه سخن گفتن چگونه مدعی راهنمایی مردم می تواند باشد؟ حتا مردمی که حتی با زبان اصلی این دین – عربی – سخن می گویند هنوز نتوانسته اند این دین را درک کنند تا چه رسد به مردمی با دیگر گویش ها!

با وجود چنین دوستان مبلغی برای اسلام، چه نیازی به دشمنان مبلغ است.

3- آقای خاتمی و مانند ایشان خواهند گفت که منظورشان تفسیر دین است بر اساس آگاهی های روز. بسیارخوب، این چه سلیقه ای است که آگاهی های روز را مستقیم استفاده نکنیم و بکوشیم با استناد به این آگاهی ها تفسیرهای تازه و عجیب و غریب از دین بدست دهیم تا راه دینی مصرف این آگاهی را پیدا کنیم! این یعنی لقمه را از پشت گردن توی دهان بگذاریم. مگر این آگاهی ها چه عیبی دارند که نتوانیم آنها را مستقیمن بکار بگیریم؟ حتما باید این آگاهی ها " دین مال" شوند تا مصرف شوند؟

4- ایشان خواهند گفت این تفسیرهای تازه برای این است که بخش های بشدت مذهبی که مخالف نوآوری ها هستند، راضی به پذیرش این نوآوری ها شوند. اما ایشان خوب می داند که مخالفان نوآوری ها می توانند هزاران آیه و روایت مخالف نظرات همدیگر و از جمله مخالف با دید ایشان به دین عرضه کنند. بهترین شاهد این مدعا اختلاف نظرات مذهبی ایشان با آقای خامنه ای است درمورد نحوه ی اداره ی اجتماع. از این بالاتر اختلاف نظر آقای منتظری با آقای خمینی بود.

5 – فکر نکنید که ایشان این مطالب را نمی دانند. می دانند وبسیار هم بیشتر می دانند. مشکل اصلی ایشان در جمله ی دوم نمایان است. ایشان سرگردان است که با چنین وضعیتی آینده ی امثال تفکرات ایشان چه خواهد شد:
" امروز دنیا عوض شده و معلوم نیست که ما چه نگاهی به عالم و آدم داریم و معلوم نیست که آینده چه خواهد شد. "

و این درست ترین جمله ای است که آقای خاتمی در تمام دوران زندگیش گفته است. نگاه ایشان و مانند ایشان به عالم و آدم معلوم نیست. چون از یک طرف نمی توانند بپذیرند که دوران حاکمیت دین تمام شده است، دین از سیاست باید جدا شود، جای دین در خلوص دل ها برای پرستش خداوند و صفای روان است نه در سیاست که با هزار نقشه و بامبل همراه است. و از طرف دیگر عادت کرده اند که بخواهند همه ی مسائل را " دین مال " و بعد مصرف کنند و این امری است که ایشان را سرگردان کرده است.

جناب آقای خاتمی! برای حفظ دین، برای نجات خودتان و یک ملت، از این بیشتر مسائل اجتماعی و سیاسی را با دین نیامیزید. اجازه بدهد هر کدام سر جای خود قرار بگیرد تا مردم هم دینشان را داشته باشند و هم بتوانند دنیاشان را بر اساس آگاهی روز سر و سامان دهند. اجازه دهید مردم لقمه را مستقیم و راحت به دهان بگذارند نه از پس گردن. با تشکر


 


  

هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();