۱۳۹۴ تیر ۲۵, پنجشنبه

ایده ئولژی و نظامی گری ( 8 )آرزوهای ( برنامه های ) اسفندیار

جاماسب به عنوان موبد موبدان که مشاور گشتاسب شاه هم هست، همه ی تقصیرها  را به گردن گرزم می گذارد که از اسفندیار نزد گشتاسب بدگویی کرده و باعث وبانی زندانی شدنش شده بود.

اکنون که گرزم کشته شده است او توانسته نظر گشتاسب را عوض کرده و اینک برای رهایی اسفندیار آمده است.

به هر سو که بودی به رزم و به بزم
پر از درد و نفرین بدی بر گرزم
پر از زخم شمشیر دیدم تنش
دریده برو مغفر و جوشنش
همی زار می بگسلد جان اوی
ببخشای بر چشم گریان اوی


بالاخره زبان بازی های جاماسب و وضع اسفناک گشتاسب کارگر می شود و اسفندیار دو باره بر صحنه جنگ های ایران و توران ظاهر می شود.

آرزوها یا هدف های او در آغاز دوباره جنگ  با توران چنین اند:

1  - کین خواهی کشته شدن لهراسب ( پدر بزرگش ) و برادران

گر ایدونک پیروز گردم به جنگ
کنم روی گیتی بر ارجاسپ * تنگ
بخواهیم ازو کین لهراسپ شاه
همان کین چندین سر بیگناه
برادر جهان بین من سی و هشت
که از خونشان لعل شد خاک دشت

*ارجاسب فرمانروای توران است.


2 – نداشتن کینه از پدرش برای زندانی کردنش

پذیرفتم از داور دادگر
که کینه نگیرم ز بند پدر

3  - بنا کردن صد آتشکده

به گیتی صد آتشکده نو کنم
جهان از ستمگاره بی‌خو کنم

4– ساختن استراحت گاه برای کاروان ها

بیند کسی پای من بر بساط
مگر در بیابان کنم صد رباط
به شاخی که کرگس برو نگذرد
بدو گور و نخچیر پی نسپرد

5 – تقویت کشاورزی

کنم چاه آب اندرو صدهزار
توانگر کنم مردم خیش کار

6 – وادار ( دعوت ) گمراهان  به دین

همه بی‌رهان را بدین آورم
سر جادوان بر زمین آورم


این نوشتار به این آرزوها توجه دارد زیرا که بنیان فرهنگ ما را ساخته اند.

توجه کنیم از شش آرزو یا برنامه ی اسفندیار برای ایران زمین:

دو تایش برای تقویت ایده ئولژی - دین زرتشتی -  است.( شماره 3 و 6 ) یعنی یک سوم تمام آرزوهایش.

یکی برای استراحت کاروان ها است  ( شماره 4 ) یک ششم برنامه اش

یکی برای کشاورزی است ( شماره 5 ) یک ششم

دو تای اولش هم خصوصی و خانوادگی است.

فکر می کنید پیروز واقعی جنگ های اسفندیار با تورانیان چه کسانی هستند؟

گشتاسب ؟
کشاورزان؟
کارواان های تجاری؟
روحانیان؟
اسفندیار؟


مطلب مرتبط :

ایده ئولژی و نظامی گری ( 7 )
هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();