۱۳۹۳ آذر ۲۱, جمعه

پیدا کنید وجه مشترک را ( 2 )نیروی انتظامی جنازه دبیر مقتول بروجردی  را ربود!

این خبر را بخوانید :


چه چیزی باعث می شود که نظام حاکم از هر گونه تجمع مردم حتا برای مشایعت جنازه ی یک دبیر این چنین بی رحمانه و غیر مردمی عمل کند؟

آیا نظام حاکم فکر می کند با این کارهایش از مطرح شدن خواسته های مردم جلوگیری می کند؟

آیا نظام حاکم فکر می کند مردم این کارهایش را فراموش می کنند؟


مطلب مرتبط :هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();