۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

دموکراسی !


تفاوت فرهنگ دموکراسی با ولایت فقیه!گزارش تلویزیونی زیر مربوط به فعالبت های مذهبی زیر نظر مستقیم جمهوری اسلامی در امریکاست. کشوری که سال ها است حاکمیت جمهوری اسلامی بر علیه آن شعار می دهد و  « مرگ بر امریکا » و  لگد کردن پرچم آمریکا بخشی از سیاست های جمهوری ولایی است. 

از آن طرف کم نیستند برنامه هایی  که دولت امریکا بر علیه حاکمیت جمهوری اسلامی در طول این ۳۸ سال تدارک دیده است. 

اما با این وجود دموکراسی  امریکایی  هرگز فعالیت های مذهبی ای را که مستقمین زیر نظارت حاکمیت جمهوری اسلامی انجام می شود، متوقف نکرده است که هیچ، حتا وسایل ارتباط جمعی امریکا بارها با امامان جمعه و مبلغان مذهبی اش مصاحبه و پخش کرده است. 

از این طرف حمهوری اسلامی نه به زرتشتیان ، نه اهل سنت  نه مسیحیان  نه کلیمیان نه تنها اجازه فعالیت مذهبی آزاد نمی دهد بلکه آنان را به راه های گوناگون در تنگنا قرار می دهد.  

ظاهرن جمهوری اسلامی دموکراسی غرب را غنیمتی می داند که از آن برای تبلیغات مذهبی اش استفاده کند اما حاکمیت جمهوری ولایت مطلقه فقیه  را به جهنمی برای دیگر ادیان، مذاهب و اندیشه ها تبدیل کرده است. کفار باید به جهنم بروند!!

لارم است بدانید این مجموعه توسط جمهوری اسلامی گردآوری نشده بلکه از طرف مخالفان جمهوری ولایی تهیه و پخش شده است. 

گزارش حسن داعی از مراکز اسلامی وابسته به رژیم ایران در آمریکا------------------------------------------------------------

تلگرام : 

https://t.me/gozaresh1395۱۳۹۵ بهمن ۲۸, پنجشنبه

ریاست جمهوری خانم ها


راه بی بازگشت ؟


برای گرم کردن بازار انتخابات ریاست جمهوری، این بار ممکن است  دست نظام ولایی بسوی خانم ها دراز شود. 

خانم ها نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. اما از نظر نظام ولایی نیمه آدمند!! حق قضاوت در دادگاه های عمومی  ندارند ، نیمه ارث می برند، از حضور در مجلس خبرگان رهبری محرومند و حق فتوا نیز ندارند . علاوه بر این ها در بسیاری مواقع  از فرصت های شغلی نیز محرومند و در نتیجه درآمد سرانه ملی زنان بسیار کمتر از مردان است. گزارش » شاخص توسعه انسانی  « سازمان ملل متحد در مقایسه مردان و زنان ایران نشان می دهد:

۱ - جمعیت زنان بیشتر از مردان است.

۲ - از نظر تحصیلات زنان با مردان  تقریبن برابرند 

۳ - اما از نظر در آمد سرانه ملی که مربوط به فرصت های شغلی است : 

درآمد زنان در سال ۲۰۱۴ برابر با ۴،۸۲۸ دلار بوده 

درآمد مردان در همان سال برابر با  ۲۵،۹۲۴ دلار بوده است یعنی شش برابر زنان!!

در نتیجه:

 شاخص توسعه انسانی زنان ایران  ۱۱۵ درجه کمتر از مردان است !!!!!

PDF جدول D

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/IRN.pdf 

با همه ی این محرومیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نظام ولایت مطلفه فقیه برای بالا رفتن تعداد آرای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از اکنون بفکر چاره افتاده و این بار که شخصیت قابل توجهی از مردان برای گرم کردن بازار انتخاباتی در برابر آقای روحانی دم دست ندارد، چاره کار را موقتن در تفسیر تازه ای از شورای نگهبان برای « رجل سیاسی »‌ دیده است تا با نامزد شدن یک خانم - مانند خانم فائزه هاشمی که مرگ نابهنگام بابا را هم پشتوانه دارد  -شور و هیجان انتخاباتی را بین خانم ها افزایش دهد.

البته منظور نظام این نیست که یک خانم رئیس جمهور شود بلکه از این راه می خواهد تعداد رای دهندگان را افزایش دهد. چون رئیس جمهور شدن یک خانم شاید بعضی از امتیارات مردانه  را عوض کند. بهر حال این شما و این هم خبرهای شورای نگهبان:

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

 ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

زمانی که قانون اساسی تدوین می شد اختلاف نظر بود اما قرار شد از کلمه رجال استفاده شود. نظر مشهور این بود که خانم‌ها می‌توانند حضور داشته باشند، اما تا به حال فرصتی برای خانم‌ها نبوده است و صلاحیتشان تایید نشده است. اخیرا از سوی مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات که اتخاذ شد ایشان تاکید کردند رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن تبیین شود. این موضوع در دست بررسی است و اگر شورای نگهبان به نتیجه جدیدی برسد قطعا اعلام می‌کند. البته ثبت نام که در دوره‌های گذشته هم منعی نداشته است و خانم‌ها هم می‌توانند شرکت کنند.۲۷ روز بعد :

 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 

سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورا را تشریح و اعلام کرد: نظرات کارشناسی در خصوص تعیین معیارها برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و نیز مدیر و مدبر بودن داوطلبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


گرچه تفسیر تازه شورای نگهبان در مورد نامزد شدن  خانم ها برای مقام ریاست جمهوری یک قدم به جلو است اما باز هم با نظارت استصوابی ولایت مطلقه فقیه می کوشد تا خانم هایی را از صافی بگذراند که نتوانند تزلزلی در افکار واپسگرای حاکمیت ولایت مطلقه ایجاد کنند ، همانطور که تا بحال با مردان چنین کرده اند. اما بهر حال فشار اجتماعی و ترس از کاهش  رای دهندگان در انتخابات سال  آینده باعث شده تا ولایت مطلقه این راه را انتخاب کند. اگر چنین شود جمهوری ولایی  به راهی بی بازگشت گام نهاده است. 


به این می گویند جبر زمانه که دست و پای هر گربه ای را  توی پوست گردو می گذارد. همانطورکه مجبور شدند بعضی  قضاوت ها را به زنان واگذار کنند هر چند در زمینه کودکان و نوجوانان!


۱۳۹۵ بهمن ۱۷, یکشنبه

مردم و انتخابات (‌ ۶ )


گروه های مرجع 


۷ - آیا به وجود گروه‌های مرجع در جامعه ایران قائل هستید؟

 ایا در انتخابات مجلس این گروهها نقش داشتند؟

 آیا در مناسبات بعد از انتخابات و در عملکرد مجلس نیز نقش خواهند داشت؟

گروههای مرجع مانند شبکه‌ها نقشی حیاتی در زندگی اجتماعی انسان‌ها دارند و افراد برای مشورت و اخذ نظرات به شبکۀ روابط خود مراجعه می‌کنند.

 افراد به طـور دائـم بـا سایر مردم و گروه‌ها کنش متقابل دارند. این نوع ارتبـاط بـه صـورت شـبکه‌های اجتمـاعی سـازمان می‌یابند، این همان روابطی است که فرد را به طور مستقیم و غیرمستقیم به سایر مـردم پیونـد مـی‌زنـد، مـثلاً می‌توان به شبکۀ خویشان، دوستان، همکلاسی‌ها، هم‌کلوپی‌ها و همکاران اشاره کرد. 

شبکه‌ی یک شخص دقیقاً یک گروه نیست، زیرا اعضای آن همگـی بـا یکـدیگر کـنش متقابل ندارند، لیکن شبکه در برگیرنده انواع گروههاست و دسترسی غیرمستقیم به سایر گروههـا را فـراهم می‌کند. 

هر شبکه معمولا افراد یا گروههایی را به عنوان مرجع انتخاب می‌کند. 

گروه مرجع گروهی است که افراد همواره برای ارزیابی اعمال، ظواهر، ارزش‌هـا، آرزوهـا، شـیوه و سبک زندگی‌ به معیارهای آن رجوع می‌کنند. 

گروههای مرجع (reference group) در جامعه شناسی و عاملیت‌ها(agents)در علوم سیاسی همیشه وجود داشته و دارند و سخت می‌شود آنها را از صحنه سیاسی و اجتماعی به کلی حذف کرد. 

به طور کلی در جریان تصمیمگیری‌ها، کنش‌ها و حتی شکل‌گیری نگرش انسـان‌ها در جامعـه، عـواملینقش‌آفرینند که از جمله مهم‌ترین آنها افراد یا گروههایی هسـتند کـه مبنـا و معیـار قضـاوت و ارزیابی کنشگران اجتماعی قرارمی گیرند. 

 گروههای مرجع دو نقش مهم هویـت دهـی و قضـاوتی راایفا میکنند.

 یعنی اولاً هنجارها، رویه‌ها، ارزشها و باورهایی را به دیگـران منتقل مـی‌کننـد و بـه اصـطلاح کارکرد هنجاری دارند، 

ثانیاً استانداردها و معیارهایی در اختیار کنشگران قرار میدهند که آنها کنش و نگرش خود را با آن محک می‌زنند و اصطلاحاًکارکرد مقایسه ای و تطبیقی دارند. 

از زاویه ای دیگر در دهه‌های اخیر و به ویژه با مطرح شدن نگرشهای پسامدرن، به نقش انسان‌ها در تحولات اجتماعی بیشتر توجه شده و علیه روند حل شدن انسان در نظامهای سیاسی ـ اجتماعی نقد‌های جدی به عمل آمده است.

 این نقد حتی به تحلیل جنبش‌های اجتماعی هم رسوخ پیدا کرده که توضیح آن ما را از بحث اصلی دور می‌کند. در این نگرش جدید، به نقش آدمی در مقابل نظام‌ها اهمیت داده می‌شود و در واقع اعطای نوعی قابلیت است که به عاملیت آدمی در حرکتهای اجتماعی منجر می‌شود. 

اینکه این مراجع و عاملیت‌ها تمایل داشته باشندبرعملکرد مجلس اثر گذارند، قابل پیش‌بینی نیست اما خاطرنشان می‌کنم که مخاطب گروه‌های مرجع، عمدتاًجامعه مدنی هستند و آنها در حالی‌که اغلب هیچ سمت رسمی و قدرت رسمی درون ساختار مستقر ندارند، اما در همان‌حال جایگاه ویژه و اثرگذاری در جامعه و بدنه اجتماعی متمایل به خود دارند. 

درست به همین دلیل، نخبگان در ساخت قدرت، دل خوشی از مراجعو عاملیت‌ها در جامعه مدنی ندارند و سعی می‌کنند به هر نحو ممکن، ارتباطات آنها را بابدنه اجتماعیمحدود یا حتی قطع کنند که البته اغلب موفقیت‌آمیز نیست. 

مراجع عموماً در بزنگاه‌ها و شرایط بحرانی یا خطیر نقش موثری ایفا می‌کنند و تصور می‌کنم با توجه به تجربه‌های اخیر در انتخابات، ما همچنان شاهد نقش موثر مراجع اصلاح طلب و حامی تغییر باشیم، زیرا خوشبختانهآنها از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردارند، یعنی مردم به آنها اعتماد دارند. 

توجه داشته باشید که سرمایه اجتماعی برخلاف سرمایه مالی قابل مصادره شدن یا مسدود شدن نیست، اما مثل سرمایه مادی باید به کار گرفته شود و جریان پیدا کند و راکد نماند، چون از ارزش و اعتبار آن کاسته می‌شود.

وبلاگ - مراجع اصلاح طلبی که ایشان مطرح می کنند حتا یک بار هم نگفته اند چه چیزی باید تغییر کند. این نوع اصلاح طلبی که می خواهد در فضایی نامشخص تغییر ایجاد کند، بیشتر مردم را گیج می کند تا راهنما باشد. حداکثر برد اصلاح طلبی این مراجع فعلی تغییر اشخاص است و نه تغییر در قانون اساسی. 

تا بحال هم مردم را به شکل های مختلف به پای صندوق رای تشویق کرده اند، و طبقه متوسط که می خواهد نه سیخ بسوزد و نه کباب و تغییر هم پیدا شود، همچنان در جای خود درجا می زند. این مراجع حتا یک بار هم نخواسته اند تجربه کنند که به مردم بگویند این بار رای ندهید تا معلوم شود حاکمیت چقدر نسبت به تعداد آرا حساس است، دلیل نگفتن چیزی این است که این مراجع خودشان به همین قوانین علاقمندند و فقط می خواهند افراد تغییر یابند. 

کیش شخصیت هنوز در ذهن این نخبگان مرجع آن قدر قوی است که مفهوم قانون و نقش آن را در محدود کردن قدرت طلبی افراد ناچیز می دانند. 
-------------------------------------------------------

نوشتار پیشین 

مردم و انتخابات  ( ۵ ) 

تغییر مهم ترین خواست مردم 

http://hafezehtarikhi.blogspot.ca/2017/01/blog-post_17.html

-----------------------------------------------------

نشانی تلگرامی 

https://t.me/gozaresh1395


var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();