۱۳۹۱ مرداد ۳, سه‌شنبه

خامنه ای زیر چتر خاتمی !

جمهوری اسلامی انتخاباتی متفاوت  از گذشته در پیش دارد. این تفاوت ها عبارتند از:

1 – شرایط داخلی

وقایع سال 88 کمر جمهوری اسلامی را از نظر حیثتی شکست و واقعیت وجودی آن را به گروه بسیار زیادی از مردم نشان داد و به افزایش بسیار زیاد منتقدان جدی و مخالفان انجامید.

گروه های منتقد و مخالف در سطح گسترده ای به افشاگری در سطح داخلی و بین المللی پرداخته اند.

بهم ریختگی اقتصادی هر روز فشار و نگرانی های تازه و رو به گسترشی را در مردم ایجاد کرده است.

با گسترش نارضایی، هر روز حضور گسترده تر نظامی در سطوح مدیریتی احساس می شود.

حضور هر روز کمرنگ تر سرمایه های خصوصی داخلی در تولیدات.

هجوم گسترده مردم به کشورهای دیگر به عنوان مهاجر یا پناهنده

گسترش بیکاری

اعتیاد

بچه های خیابانی

     فحشاء آشکار و پنهان برای تامین زندگی

مبارزه ی بی سرو صدای مردم در موضوعات گوناگون مدنی رو به گسترش است.

درگیری های گروه های داخلی حاکمیت همچنان ادامه دارد و هر روز گسترده تر می شود. از جمله این درگیری ها، اختلافات بین ریاست جمهوری و رهبری است تا آنجا که آقای خامنه ای مدتی پیش امکان اصلاح قانون اساسی و طرح تبدیل نظام حکومتی از  جمهوری به پارلمانی را مطرح کرد تا خود و پسرش از شر رئیس جمهور راحت شوند.

امکانات اطلاعرسانی هر روز گسترش یابنده، نفس را بر محدود کردن اطلاعرسانی توسط حاکمیت تنگ کرده  است بطوری که اگر روزی به سراغ سایت و وبلاگ ها می رفتند، امروز آن را کاری بیهوده دانسته و از این کار چشم پوشی کرده اند.


2 -  شرایط بین المللی :

تحریم های گسترده ی بین المللی، ارتباطات اقتصادی حاکمیت را دچار مشکل کرده است؛ هم از نظر فروش نفت و هم از نظر کالاهای وارداتی از نظر کیفیت و کمیت. هر چند جمهوری اسلامی یاد گرفته  نفتش را بی نام و نشان روی دریا به شرکت های اقماری شرکت های بزرگ بفروشد با قیمت بسیار کمتر. اما تحریم ها بعد از روی کار آمدن اوباما جدی تر شده است. نتیجه آن که شرکت های اقماری شرکت های بزرگ سود بسیار زیادی را به شرکت های مادر منتقل می کنند. نیز کشورهای خریدار نقت ایران بیشترین سود را می برند؛ارزان می خرند، نسیه می خرند، دیر می پردازند، پرداخت پایاپای است با قیمت های بسیار گزافتر از معمول .

 بهار عربی که نسخه ی دیگری از انقلاب اسلامی غرب در کشورهای عربی است با کارکردی متفاوت از تجربه ی گرانبهای برپایی جمهوری اسلامی در ایران. – گروه های اخوان المسلمین در همه ی اینها نقش اساسی دارند- که با حکومت ایران شیعی میانه ی خوبی ندارند.

سودهای سرشاری که شرکت های غربی ازاین راه بدست آورده اند از جمله نقت ارزان لیبی امکانات مانور نفتی را در برابر جمهوری اسلامی بسیار بیشتر کرده است.

همکاری گسترده ی کشورهای نفت خیز عربی با سیاست های غرب با افزایش تولید نفت خود هم برای بدست گرفتن بازارهایی که ایران از دست می دهد و هم برای پایین نگهداشتن قیمت نفت.

مخالفت هر روز گسترش یاینده ی کشورهای همسایه – بویژه عربی – نه تنها با سیاست های جمهوری اسلامی ، بلکه با هر چه رنگی ایرانیت دارد.

دعوای ترکیه و ایران که در باره محل مذاکرات اتمی به اوج رسید و نقش ترکیه را به هیچ تقلیل داد، ترکیه را از جمهوری اسلامی دور کرد.

و اینک بهار عربی به سوریه رسیده است؛ پاشنه ی آشیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه. در آنجا نیروهای مخالف- بطور گسترده اخوان المسلمین ، با حمایت اطلاعاتی اسرائیل، پول عربستان و کویت، حمایت لژیستیکی آشکار ترکیه با هدایت غرب به جنک حاکمت استبدادی رفته اند. در اینجا تنها سوریه نیست که از دست می رود؛ نیروهای کمکی جمهوری اسلامی درلبنان و فلسطین نیز از دست می روند ودقیقن علی می ماند و حوضش.

اینها عواملی است که دست به دست هم داده تا انتخابات آینده را از گذشته متفاوت کند. حاکمیت جمهوری اسلامی می کوشد این موقعیت را به اصلاح طلبان یادآوری کند که اگر آنها هم به تحریم های بپیوندند، فردای سوریه در ایران ممکن است دیده شود، و البته این یاد آوری خالی از واقعیت نیست.

این دعوت های غیر مستقیم خوشایند اصلاح طلبان است و در راس همه آقای خاتمی.

اما اصلاح طلبان وقتی می توانند مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کنند، که هدف های روشنی را در برابر مردم قرار دهند و از کلی گویی های هزار گونه تفسیر بپرهیزند.

اکنون همه پی برده اند – از جمله اصلاح طلبان و حتا آقای خامنه ای. ذکرش در بالا آمد– که بی   اصلاح و یا بدون تغییر قانون اساسی، راهی برای برون رفت از موقعیت بن بست کنونی وجود ندارد نه تنها با آزاد شدن آقای موسوی ، کروبی و دیگر اصلاح طلبان و بلکه آزاد شدن همه ی زندانیان سیاسی نیز جز خوشحالی خانواده هایشان بن بست سیاسی موجود را برطرف نمی کند.

اصلاح طلبان و در راس همه آقای خاتمی اگر واقعن می خواهند به مردم خدمتی کنند:

-          پیش از این که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنند،
-          پیش از آن که با حاکمیت – بویژه با آقای خامنه ای – به چانه زنی پنهان بپردازند،
-          پیش از آن که منتظر دریافت امتیازی از حاکمیت باشند،
باید اعلام کنند که چه هدف هایی دارند . این هدف ها باید روشن و خالی از کلی گویی باشد. از جمله :

1 -  به رفراندم گذاشتن اصل ولایت فقیه . اما آقای خاتمی با این پیشنهاد موافقت می کند؟

زیرا امروز بر کسی پوشیده نیست که این اصل چیزی جز دیکتاتوری – آن هم از نوع مذهبی اش که خود را جانشین رسول اله و در نتیجه نماینده خدا می داند -  نیست.  

2 – حذف شورای نگهبان .

3 – حذف قدرت رهبری در انتصابات گوناگون از جمله تایید ریاست جمهوری، قوه قضائیه، صدا و سیما

4- خارج کردن تمام موسسات مالی از تحت نظارت دفتر رهبری.

5 – حسابرسی قانونی دفتر رهبری

6 –محدود کردن پرسنل رسمی و غیر رسمی دفتر رهبری.

7- حذف نظارت رهبری بر دستگاه های مختلف کشور

8- برابری حقوقی زن و مرد بر اساس حقوق بشر. و حذف همه ی موارد قانونی که تبعیض را – بر اساس عقاید اسلامی - جایز شمرده است.

اینها حداقلی است که اصلاح طلبان اگر در برنامه های هدفدار خود بگنجانند  و آشکارا به مردم بگویند- نه زیر زبانی - شاید مردم به رای دادن تشویق شوند. نیازی نیست که آنها:

1 -  از مردم رای گدایی کنند، کافیست بگویند که چه هدف هایی را دنبال می کنند.

2 – لازم نیست از حاکمیت منتظر گرفتن امتیاز باشند. کافیست نمونه ای از این هدف ها را بطور رسمی در رسانه های عمومی مطرح کنند.

3 – کافی است که مردم از هدف های آینده آنان بطور روشن باخبر باشند.

4 –  مهم نیست که حاکمیت با این هدف ها موافقت کند، مهم این است که مردم بدانند اصلاح طلبان چه هدف هایی در پیش دارند. آنوقت است که ممکن است باور کنند و به شرکت در انتخابات مایل شوند

اگر هم حاکمیت جلو  طرح این مسایل را در رسانه ها بگیرد، تکلیف را بر همه – برای چندمین بار - روشن کرده است از جمله برای اصلاح طلبان.

بدون طرح این مسایل روشن – درمحدوده ی اصلاح طلبی - ، دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات، نه تنها دردی را دوا نمی کند، که خیانتی بزرگ به مردم و ادامه دیکتاتوری ولایت فقیه است.

آیا آقای خاتمی توانایی طرح این مسایل را دارد؟

و آیا آقای خامنه ای هنوز اینقدر درایت برایش مانده است که با پناه بردن بزیر چتر خاتمی خود را از گرداب سهمناک آینده نجات دهد؟

و آیا اصلاح طلبان  بیشتر به فکر کشور ومردمند یا به فکر منافع گروهی وشخصی شان در مورد شرکت زودگذردر قدرت ؟

آیا آنها دوست دارند به همراه ولایت فقیه درگرداب آینده گرفتار شوند؟ 

آینده پاسخ می دهد.  

۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

قرآن و دموکراسی؛ حدود نظارت اجتماعی در دموکراسی و قرآن ( 3 )ب -  حدود امر به معروف و نهی از منکر در قرآن  

در9 آیه ی قران " حدود الله " آمده است بشرح زیر:

1  - سوره: 4 , آیه: 13  - سوره نساء

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
اينها احكام الهى است و هر كس از خدا و پيامبر او اطاعت كند وى را به باغهايى درآورد كه از زير [درختان] آن نهرها روان است در آن جاودانه‏اند و اين همان كاميابى بزرگ است (۱۳)

2 – سوره 4 نساء. آیه 14

وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۴﴾

و هر كس از خدا و پيامبر او نافرمانى كند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد وى را در آتشى درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت‏آور است (۱۴)

آیات پیشتر از این دو آیه  راجع به ارث و ایات بعدی همخوابگی زنان با غیر شوهران است.

3 - سوره: 58 مجادله , آیه: 4

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتومنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم

و آن كس كه [بر آزادكردن بنده] دسترسى ندارد بايد پيش از تماس [با زن خود] دو ماه پياپى روزه بدارد و هر كه نتواند بايد شصت بينوا را خوراك بدهد اين [حكم] براى آن است كه به خدا و فرستاده او ايمان بياوريد و اين است‏حدود خدا و كافران را عذابى پردرد خواهد بود (۴)

بازهم راجع به رفتار و نسبت های ناروایی است که اعراب به زنان می دادند.

4- سوره: 65 طلاق , آیه: 1

يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

اى پيامبر چون زنان را طلاق گوييد در [زمان‏بندى] عده آنان طلاقشان گوييد و حساب آن عده را نگه داريد و از خدا پروردگارتان بترسيد آنان را از خانه‏هايشان بيرون مكنيد و بيرون نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند اين است احكام الهى و هر كس از مقررات خدا [پاى] فراتر نهد قطعا به خودش ستم كرده است نمى‏دانى شايد خدا پس از اين پيشامدى پديد آورد (۱)

این ایه و آیات بعدی بازهم راجع به حقوق زنان است و نیمه دیگر سوره هم راجع به پیامدهای عدم اطاعت از دستورات قرآن و عذاب های بعدی است.

 5 - سوره: 9 توبه, آیه: 97

الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله علي رسوله والله عليم حكيم

باديه‏نشينان عرب در كفر و نفاق [از ديگران] سخت‏تر و به اينكه حدود آنچه را كه خدا بر فرستاده‏اش نازل كرده ندانند سزاوارترند و خدا داناى حكيم است (۹۷)

سوره توبه – با 129 آیه -در واقع اخلاق و رقتار ساکنان  شبه جزیره عربستان آن زمان است. آیه فوق در وسط چهره های متنوعی است که قرآن از اعراب آن سرزمین بدست می دهد.

6 - سوره: 2 بقره , آیه: 187

احل لكم ليله الصيام الرفث الي نسايكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الي الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون

در شبهاى روزه همخوابگى با زنانتان بر شما حلال گرديده است آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد خدا مى‏دانست كه شما با خودتان ناراستى مى‏كرديد پس توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت پس اكنون [در شبهاى ماه رمضان مى‏توانيد] با آنان همخوابگى كنيد و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته طلب كنيد و بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد بامداد از رشته سياه [شب] بر شما نمودار شود سپس روزه را تا [فرا رسيدن] شب به اتمام رسانيد و در حالى كه در مساجد معتكف هستيد [با زنان] درنياميزيد اين است‏حدود احكام الهى پس [زنهار به قصد گناه] بدان نزديك نشويد اين گونه خداوند آيات خود را براى مردم بيان مى‏كند باشد كه پروا پيشه كنند (۱۸۷)

7 - سوره: 2 بقره, آیه: 229

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شييا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاوليك هم الظالمون

طلاق [رجعى] دو بار است پس از آن يا [بايد زن را] بخوبى نگاه داشتن يا بشايستگى آزاد كردن و براى شما روا نيست كه از آنچه به آنان داده‏ايد چيزى بازستانيد مگر آنكه [طرفين] در به پا داشتن حدود خدا بيمناك باشند پس اگر بيم داريد كه آن دو حدود خدا را برپاى نمى‏دارند در آنچه كه [زن براى آزاد كردن خود] فديه دهد گناهى بر ايشان نيست اين ست‏حدود احكام الهى پس از آن تجاوز مكنيد و كسانى كه از حدود احكام الهى تجاوز كنند آنان همان ستمكارانند (۲۲۹)

8 - سوره: 2 بقره, آیه: 230

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

و اگر [شوهر براى بار سوم] او را طلاق گفت پس از آن ديگر [آن زن] براى او حلال نيست تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند [و با او همخوابگى نمايد] پس اگر [شوهر دوم] وى را طلاق گفت اگر آن دو [همسر سابق] پندارند كه حدود خدا را برپا مى‏دارند گناهى بر آن دو نيست كه به يكديگر بازگردند و اينها حدود احكام الهى است كه آن را براى قومى كه مى‏دانند بيان مى‏كند (۲۳۰)

9 -  سوره: 9 توبه , آیه: 112

التايبون العابدون الحامدون السايحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المومنين

[آن مؤمنان] همان توبه‏كنندگان پرستندگان سپاسگزاران روزه‏داران ركوع‏كنندگان سجده‏كنندگان وادارندگان به كارهاى پسنديده بازدارندگان از كارهاى ناپسند و پاسداران مقررات خدايند و مؤمنان را بشارت ده (۱۱۲)

توجه داشته باشیم که این دستورات و دیگر فرامین قرآن در مورد کسانی است که مسلمان شده اند. به بیانی دیگر امر به معروف و نهی از منکر در قرآن در محدوده ی مسلمانان است نه در مورد غیر مسلمانان. برای غیر مسلمانان دستورات دیگری است شامل جزیه، مهدورالدم بودن و ... که جایش گفتمانش اینجا نیست.

اما نظارت اجتماعی در دموکراسی - همانطور که پیشتر هم آمد - در محدوده ی اعتقادات خاصی نیست. بلکه شامل همه مردم با هر نوع تفکر وعقیده ای می شود.

بنابراین فرض روشنفکران مذهبی که می خواهند خود را راضی کنند که امر به معروف و نهی از منکر همان نظارت اجتماعی در دموکراسی است، جز خود فریبی و دیگر فریبی و عادت رفتاری به اعتقادی خاص بیشتر نیست.

نکات فرعی دیگری – در ارتباط با این بحث -  که در آیات بالا بچشم می آیند عبارتند از :

1 -  پنج مورد آن در آیه ها و سوره هایی است که راجع به رفتار مردان با زنان است.

2 -  برای وادار کردن مسلمانان به پیروی از دستورات، در پنج آیه از زبان تهدید استفاده شده است.

3 -  در دو مورد زبان تشویق بکار رفته است.

4 – در یک مورد – سوره توبه آیه 97 – آمده است که بادیه نشینان عرب به آنچه خدا نازل کرده است نادان ترند!

یعنی این دستورات برای مردم آن زمان عربستان بوده است. حالا بعد از 1400 سال که دنیا نسبت به آن زمان زیر و رو شده است و جایی برای مقایسه وجود ندارد، روشنفکران مذهبی می خواهند دستورات رفتاری راجع به بادیه نشینان عرب را تازه در اینجا بکار گیرند گرچه با رنگ و لعاب های تازه.

در واقع عبا و عمامه در ذهن همه ی ما مستتر است، اما در این ها بیشتر و هر یک آیت الهی هستند بدون عبا و عمامه و بعضی هاشان که می خواسته و می خواهند بظاهر مدرن تر بچشم آیند، کراوات را هم بکار گرفته اند. 

تلاش های روشنفکران مذهبی همیشه بیادم آورده است که  " احمد پوده ،همان که بوده "

۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

قرآن و دموکراسی؛ حدود نظارت اجتماعی در دموکراسی و قرآن ( 3 )
در بخش اول قرآن نشان داد که چیزی بنام نظارت اجتماعی در آن وجود ندارد، بلکه فقط امر و نهی در آن است.

در بخش دوم آیه های قرآن امر به معروف و نهی از منکر نشان دادند که گروهی ویژه از مردم می توانند در امر به معروف و نهی از منکر شرکت کنند و نه همه ی مردم.

در این بخش حدود نظارت اجتماعی در دمکراسی و امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کنار هم گذاشته شده تا تفاوت های آشکار آنان معلوم شود.

الف -  نظارت اجتماعی در دموکراسی  

در دموکراسی چیزی بنام " حدود "، برای نظارت اجتماعی وجود خارجی ندارد.

·         همه ی مردم تا جایی که در توانشان هست می توانند بر همه ی امور کشور نظارت کنند حتا به مسایل امنیتی نیز  بپردازند.
·         هیچ مقامی هم نمی تواند جلو آنها را بگیرد، آنها را دستگیر کند، به زندان بیاندازد و یا اعدام کند. نمونه ی بسیار زنده و تازه ی آن جریان افشاگری های " ویکی لیکس " است.
·         این نظارت با رشد تکنولژی هر روز ممکن تر و گسترده تر می شود.
·          این نظارت از درون خانواده – رفتار والدین با فرزندانشان، رفتار آنان با هم - شروع و به عالی ترین سطح کشور می رسد؛ چه در مورد افراد و چه در مورد سازمان های دولتی و یا حتا سیستم حکومتی.
·         این نظارت از ریزترین مسایل – حق انتخاب اسباب بازی یا غذا توسط یک کودک ، تعجب نکنید که مگر کودک هم آدم است که حق انتخاب داشته باشد! – شروع و به مهمترین حقوق اجتماعی گسترش می یابد. از خصوصی ترین مسایل فردی آغاز – سکس – و به عمومی ترین مسایل زندگی و کار کشیده می شود.
·         هیچ چیز امکان پنهان ماندن از دیدگاه عمومی را ندارد.
بدین گونه جامعه از حالت بسته اش خارج و همه می توانند ضمن بهره وری آزادانه از حقوق فردی و اجتماعی خویش، راه های تازه ای برای دستیابی به حقوق فراموش شده و یا نادیده انگاشته بیابند.

اما در قرآن :

امر به معروف و نهی از منکر - یا به گفته ی روشنفکران مذهبی نظارت اجتماعی -  " حدود " دارد. این محدوده چیست؟
به آیات امر به معروف و نهی از منکر یکبار دیگر بنگرید:


- سوره: 9 توبه , آیه: 112

التايبون العابدون الحامدون السايحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المومنين

[آن مؤمنان] همان توبه‏كنندگان پرستندگان سپاسگزاران روزه‏داران ركوع‏كنندگان سجده‏كنندگان وادارندگان به كارهاى پسنديده بازدارندگان از كارهاى ناپسند و پاسداران مقررات خدايند و مؤمنان را بشارت ده (۱۱۲)

مشاهده می کنید که حد و مرز امر به معروف و نهی از منکر قرآن همان حدودی است که قرآن با فرامینش تعیین کرده است و از آن فراتر نمی رود. برای جلوگیری از لغزش به تعبیر و تفسیر، به آیه های قران در مورد " حدودالله " در نوشته ی بعدی می رسیم .
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();